Bourgoyen-Ossemeersen (portfolio pajogus)

De Bourgoyen-Ossemeersen is vooral bekend door de grote aantallen watervogels in het winterhalfjaar. Die vogels worden aangetrokken door de overstroomde graslanden. Opvallend zijn de verschillende soorten eenden: smienten, wintertalingen en slobeenden zijn het talrijkst. Kleinere aantallen van pijlstaart, krakeend, bergeend, kuifeend en tafeleend vervolledigen het rijtje. Ook prominent aanwezig: de ganzen. De grootste groepen vormen Canadese ganzen en brandganzen, beide van exotische oorsprong. Daarnaast zijn er ook nog veel steltlopers te zien: kieviten, wulpen, kemphanen en watersnippen. De meeste eenden, kieviten en watersnippen verlaten in de schemering de Bourgoyen-Ossemeersen om ’s nachts te gaan voedsel zoeken in de Leievallei. Omgekeerd zijn er ook vogels die de Bourgoyen-Ossemeersen opzoeken om er te komen slapen: meeuwen, ganzen, wulp en kemphaan.  Bron: http://www.natuurpuntgent.be/de-natuur-in/natuurgebieden/bourgoyen-ossemeersen

Alle foto’s zijn copyright beschermd, gelieve deze niet te gebruiken zonder mijn uitdrukkelijke toestemming via E-mail. All photo’s are copyright protected, please don’t copy them without express permission by E-mail.